TÁJÉKOZTATÁS

A Kormány a 2007. január 1-vel hatályba lépő 267/2006. (XII. 20.) Korm.rendeletével a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt jelölte ki bányafelügyeletként és az állami földtani feladatokat ellátó szervként.

 

A Kormány a Magyar Bányászati Hivatal nevét Magyar Bányászati és Földtani Hivatalra (Hivatal) változtatta; új bányakapitányságként Budapest főváros és Pest megye illetékességi területtel létrehozta a Budapesti Bányakapitányságot.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal központi hivatal, melynek irányítását a bányászati ügyekért felelős miniszter látja el. A Hivatalt az elnök vezeti.

A Kormány a Magyar Geológiai Szolgálatot és a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központot megszüntette.
A Hivatal a Magyar Geológiai Szolgálat, valamint a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ jogutódja.

A Hivatal állami földtani feladatainak ellátásában a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet közreműködik.

A Hivatal bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el.

A Hivatal székhelye Budapest; elérhetőségei azonosak a volt Magyar Bányászati Hivatal elérhetőségeivel.
A Budapesti Bányakapitányság székhelye: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Kapcsolatos jogszabályok:

-     a Kormány 268/2006. (XII. 20.) Korm. rendelete a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

-     a Kormány 269/2006. (XII. 20.) Korm. rendelete a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági jogkörével összefüggő egyes rendeletek módosításáról
 

Ugrás az új közös MBFH honlapra

Ugrás az MBH archivált honlapjára